Kalaskatten

2D Fighting Game. Ca 2 mån projekt på Individuella valet Programmering 1. Skapat av Önska.

Red Terror

Top down 2D Flight Shoot ’em up. Ca 2 mån projekt på årskurs 2 Speldesign NA och SA. Utvecklat av Godvalta, Ascella och Bones Is...